• Psykologene

  Per i dag består Innsikt Psykologbistand av fem erfarne terapeuter, som sammen dekker et bredt område av psykologiske emner og livsutfordringer. Vi er tre psykologspesialister og to par- og familieterapeuter, tilgjengelig på dag- og kveldstid. Vi er alle svært opptatt av å skape trygge og meningsfulle relasjoner, og mener dette er selve grunnlaget for gode endringsprosesser. Les mer om oss her, og velg en terapeut for å booke en konsultasjon

  Jan er psykologspesialist med spisskompetanse i psykoterapi med voksne (fra 16 år).

  Jan Ottesen

  Psykologspesialist

  Spesialistutdanning i klinisk voksenpsykologi ved institutt for psykoterapi

   

  Jeg er utdannet psykolog fra Københavns Universitet i 2008, og er spesialist i klinisk voksenpsykologi. Jeg har lang erfaring fra spesialisthelsetjenesten, med alt fra alvorlige psykiske lidelser, til forbigående livskriser. I tillegg har jeg de seneste årene jobbet med barn, ungdom og familier, med problemstillinger som omfatter selvfølelse, angst, depresjon, utseende og følelse av annerledeshet. Som terapeut er jeg opptatt av å skape et trygt rom for å jobbe med det som er vanskelig. Den terapeutiske stilen min er aktiv, som vil si at jeg kommer med tilbakemeldinger og faglige innspill. Jeg er opptatt av å tilpasse metode etter individ og problemstilling, med et overordnet mål om å tydeliggjøre og utfordre innarbeidede tanke- og handlingsmønstre som opprettholder problemene.

   

  Kontakt Jan via mail

  Jan er psykologspesialist med spisskompetanse i psykoterapi med voksne (fra 16 år).

  Anders Mjøen

  Psykologspesialist

  Spesialistutdanning i klinisk voksenpsykologi ved institutt for aktiv psykoterapi

   

  Jeg er utdannet klinisk psykolog ved København Universitet, og har videreutdanning hos Institutt for aktiv psykoterapi. Jeg har 15 års erfaring fra spesialisthelsetjenesten, hovedsakelig gjennom arbeid med samtaleterapi for voksne.

  For mange er det å oppsøke psykolog et stort steg å ta, og jeg har stor respekt for deg som eventuelt velger å jobbe med det som er smertefullt i livet. Jeg er opptatt av å gjøre reisen så trygg som mulig, enten det er snakk om en enkelttime eller et lengre forløp. Jeg har en ikke-dømmende og nysgjerrig holdning og jeg er opptatt av å sikre at vi deler forståelse av problemstilling og mål. Jeg er også opptatt av å forklare hensikten med det vi gjør underveis, så prosessen blir forståelig og forutsigbar.

   

  Kontakt Anders via mail

 • Jan er psykologspesialist med spisskompetanse i psykoterapi med voksne (fra 16 år).

  Trude Hagen Kølbel

  Psykologspesialist

  Spesialistutdanning i samfunn- og allmennpsykologi

   

  Jeg er psykologspesialist med lang og variert erfaring fra spesialisthelsetjenesten og lavterskeltilbud i kommunen. Jeg har videreutdanning i kognitiv terapi og er sertifisert instruktør i mindfulness. Jeg har også mye kompetanse på livsstilsendring og hva som skal til for å få til varige endringer og økt livskvalitet i hverdagen.

   

  Kontakt Trude via mail

 • Par- og familieterapeutene

  Jan er psykologspesialist med spisskompetanse i psykoterapi med voksne (fra 16 år).

  Edel Marie Erdal-Arvnes

  Par- og familieterapeut

  Klinisk barnevernspedagog, med master i familieterapi ved VID vitenskapelige høgskole, Oslo

   

  Jeg er utdannet klinisk barnevernspedagog, og har en master i familieterapi og systemisk praksis. I tillegg er jeg godkjent veileder for studenter og ansatte innen ulike helse og sosialfaglige profesjoner. Gjennom yrkeslivet har jeg tilegnet meg lang erfaring fra arbeid med barn, ungdom og voksne i ulike livssituasjoner og livskriser. Jeg har blant annet jobbet mye med tematikk som dreier seg rundt konflikter i parforholdet, ungdom og identitet, livsfaseoverganger og ensomhet. De siste årene har jeg imidlertid vært spesielt opptatt av par og familier som opplever å befinne seg i uønskede samhandlingsmønstre som de ønsker hjelp til å få endret. Som terapeut har jeg en grunnleggende tro på menneskers iboende kraft og kompetanse om eget liv som et viktig utgangspunkt for å kunne komme videre i relasjonelle utfordringer.

   

  Kontakt Edel Marie via mail

  Jan er psykologspesialist med spisskompetanse i psykoterapi med voksne (fra 16 år).

  Annette Bjerke

  Par- og familieterapeut

  Sosionom med master i familieterapi og systemisk praksis ved VID vitenskapelige høgskole, Oslo

   

  Jeg er utdannet sosionom med master i par og familieterapi. Jeg har siden 2011 tilegnet meg erfaring med terapi og samtaleoppfølging av par, voksne, foreldre og barn/ungdom. Jeg er spesielt opptatt av dynamikken i relasjoner, mellom foreldre/barn, i par, vennskap eller familier. Alle relasjoner går gjennom forandringer i løpet av livet, og i disse prosessene kan det oppstå ulike utfordringer eller kriser. Dette kan være utfordrende å løse opp på egenhånd. Jeg har erfaring med at tilstdeværelsen av en nøytral tredjepart og hjelp til kommunikasjon kan bidra til å løse opp i fastlåste konflikter. Jeg tar imot deg som vil komme alene eller i følge av andre.

   

  Kontakt Annette via mail