• Psykologene

  Per i dag består Innsikt Psykologbistand av fire erfarne terapeuter, som sammen dekker et bredt område av psykologiske emner og livsutfordringer. Vi er to psykologspesialister og to par- og familieterapeuter, tilgjengelig på dag- og kveldstid. Vi er alle svært opptatt av å skape trygge og meningsfulle relasjoner, og mener dette er selve grunnlaget for gode endringsprosesser. Les mer om oss her, og velg en terapeut for å booke en konsultasjon.

  Jan er psykologspesialist med spisskompetanse i psykoterapi med voksne (fra 16 år).

  Jan Ottesen

  Psykologspesialist

  Spesialistutdanning i klinisk voksenpsykologi ved institutt for psykoterapi

   

  Jeg er utdannet psykolog fra Københavns Universitet i 2008, og er spesialist i klinisk voksenpsykologi. Jeg har lang erfaring fra spesialisthelsetjenesten, med alt fra alvorlige psykiske lidelser, til forbigående livskriser. I tillegg har jeg de seneste årene jobbet med barn, ungdom og familier, med problemstillinger som omfatter selvfølelse, angst, depresjon, utseende og følelse av annerledeshet.

   

  Som terapeut er jeg opptatt av å skape et trygt rom for å jobbe med det som er vanskelig. Den terapeutiske stilen min er aktiv, som vil si at jeg kommer med tilbakemeldinger og faglige innspill. Jeg er opptatt av å tilpasse metode etter individ og problemstilling, med et overordnet mål om å tydeliggjøre og utfordre innarbeidede tanke- og handlingsmønstre som opprettholder problemene. I tilfeller med Metakognitiv terapi eller kognitiv atferdsterapi avgrensede problemstillinger som angst eller OCD bruker jeg

   

  Kontakt Jan via mail

  Jan er psykologspesialist med spisskompetanse i psykoterapi med voksne (fra 16 år).

  Anders Mjøen

  Psykologspesialist

  Spesialistutdanning i klinisk voksenpsykologi ved institutt for aktiv psykoterapi

   

  Jeg er utdannet klinisk psykolog med spesialisering fra Institutt for aktiv psykoterapi. Jeg har 15 års erfaring fra Lovisenberg DPS, hvor jeg i hovedsak har jobbet på voksenpsykiatrisk poliklinikk. Jeg har lang erfaring med behandling av depresjon, angstplager, utbrenthet / stress, livskriser og spiseproblematikk. Jeg benytter i hovedsak emosjonsfokusert terapi, men tilpasser alltid metode etter ønsker og behov.

  For mange er det å oppsøke psykolog et stort steg å ta, og jeg har stor respekt for deg som eventuelt velger å jobbe med det som er smertefullt i livet. Jeg er opptatt av å gjøre reisen så trygg som mulig, enten det er snakk om en enkelttime eller et lengre forløp. Jeg har en ikke-dømmende og nysgjerrig holdning og er opptatt av å sikre at vi deler forståelse av problemstilling og mål. Jeg er også opptatt av å forklare hensikten med det vi gjør underveis, så prosessen blir forståelig og forutsigbar.

   

  Kontakt Anders via mail

 • Par- og familieterapeutene

  Jan er psykologspesialist med spisskompetanse i psykoterapi med voksne (fra 16 år).

  Edel Marie Erdal-Arvnes

  Par- og familieterapeut

  Klinisk barnevernspedagog, med master i familieterapi ved VID vitenskapelige høgskole, Oslo

   

  Jeg er utdannet klinisk barnevernspedagog, og har en master i familieterapi og systemisk praksis. I tillegg er jeg godkjent veileder for studenter og ansatte innen ulike helse og sosialfaglige profesjoner. Gjennom yrkeslivet har jeg tilegnet meg lang erfaring fra arbeid med barn, ungdom og voksne i ulike livssituasjoner og livskriser. Jeg har blant annet jobbet mye med tematikk som dreier seg rundt konflikter i parforholdet, ungdom og identitet, livsfaseoverganger og ensomhet. De siste årene har jeg imidlertid vært spesielt opptatt av par og familier som opplever å befinne seg i uønskede samhandlingsmønstre som de ønsker hjelp til å få endret. Som terapeut har jeg en grunnleggende tro på menneskers iboende kraft og kompetanse om eget liv som et viktig utgangspunkt for å kunne komme videre i relasjonelle utfordringer.

   

  Kontakt Edel Marie via mail

  Jan er psykologspesialist med spisskompetanse i psykoterapi med voksne (fra 16 år).

  Annette Bjerke

  Par- og familieterapeut

  Sosionom med master i familieterapi og systemisk praksis ved VID vitenskapelige høgskole, Oslo

   

  Jeg er utdannet sosionom med master i par og familieterapi. Jeg har siden 2011 tilegnet meg erfaring med terapi og samtaleoppfølging av par, voksne, foreldre og barn/ungdom. Jeg er spesielt opptatt av dynamikken i relasjoner, mellom foreldre/barn, i par, vennskap eller familier. Alle relasjoner går gjennom forandringer i løpet av livet, og i disse prosessene kan det oppstå ulike utfordringer eller kriser. Dette kan være utfordrende å løse opp på egenhånd. Jeg har erfaring med at tilstdeværelsen av en nøytral tredjepart og hjelp til kommunikasjon kan bidra til å løse opp i fastlåste konflikter. Jeg tar imot deg som vil komme alene eller i følge av andre.

   

  Kontakt Annette via mail