• broken image

  Samtaleterapi

  Våre erfarne psykologer tilbyr terapi til voksne, par, ungdom og familier.

  De fleste av oss vil møte endringer, utfordringer og hindringer som er vanskelige å håndtere på egenhånd. Hos psykologene vil du møte erfaring og kompetanse til å utvide forståelsen, både av deg selv og andre. Vi har lang erfaring med alt fra forbigående livsutfordringer, til mer komplekse psykiske lidelser, både fra det private og offentlig psykisk helsevern.

   

  En typisk samtale varer i 45 minutter. Første gang anbefaler vi å sette av litt mer tid, som 60 minutter, da det gjerne er mye som skal formidles. For noen vil det være tilstrekkelig med noen få samtaler, andre ønsker seg et lengre løp. Sammen blir dere enige om varighet på behandlingen.
   
  Vårt mål er å skape en trygg atmosfære sammen med våre klienter og vi mener dette er grunnlaget for gode endringsprosesser.

  broken image

  Parterapi

  Parterapi er for alle par som ønsker hjelp med kommunikasjon og forståelse. Å være et par kan være utfyllende, men også kjennes ensomt til tider. Å leve sammen over tid er krevende, og det som skiller et godt og dårlig fungerende forhold er ikke nødvendigvis grad av ulikhet eller antall krangler, men hvordan man lever med slike uenigheter. I et velfungerende parforhold kan ulikheter bli noe som bygger forholdet sterkere!

   

  Det finnes ulike grunner for å oppsøke parterapi. Noen ønsker å starte tidlig med å styrke relasjonen og forebygge, andre står midt opp i en krise. For noen kan det kjennes trygt å avslutte et forhold under trygge rammer.

   

  I parterapi kan vi tilby et trygt rom, der begge skal få plass til å uttrykke seg. Ulikhetene får vi ikke endret, men vi kan jobbe med hvordan dere best mulig kan leve med, og vokse på dem.

  Vi ser en familie bestående av mor, far og to barn som sitter med ryggen mot oss og ser ut i skogen. Mor og far holder hender bak barnas rygg. Photo by Ioann-Mark Kuznietsov on Unsplash

  Foreldre og familier

  De fleste foreldre synes det er krevende å møte vanskelige følelser og utfordrende atferd hos barna sine. Vi kan bli handlingslammet av kraften i sterke følelser, særlig dem vi er ukomfortable med. Måten vi møter barnas følelser på, henger sammen med hvordan vi forholder oss til våre egne. I foreldreveiledning jobber vi sammen med dere som foreldre for å hjelpe dere å utvikle gode strategier for å møte barnas vanskelige følelser og atferd.

  Vi planlegger også å tilby foreldreveiledningsgrupper. Ta kontakt hvis det høres interessant ut.

  En mann som ser på dataskjermen sin med headset

  E-terapi

  Vi møter deg gjerne der du er, via e-terapi. Dersom du er forhindret til å møte til time på kontoret, eller du foretrekker å prate via videosamtale, kan vi tilby dette hos oss i Innsikt. Du bestiller vanlig time i online booking. Gi beskjed til terapeuten din via mail om at du ønsker å gjennomføre timen via video. Du får da tilsendt en link til samtalen.